เนื่องด้วยปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเข้าถึงโลกออนไลน์ รวมถึง แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นต่างๆมากขึ้น จนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ โดยหันมาทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า การขายของบนโลกออนไลน์ต่างๆ การค้าขายบนเว็บไซต์ …

ตร. เตือนการซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการ ร้านค้าออนไลน์ ควรปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแฝงตัวหลอกลวง Read More »