ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.4 จัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.) เพื่อเป็นกองกำลังสนับสนุน สถานีตำรวจในสังกัด และสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง ในภารกิจด้านการสืบสวน และปราบปราบอาชญากรรมลักษณะพิเศษที่มีความรุนแรงมีผู้ก่อเหตุที่เป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อวันที่ …

ตร.กาฬสินธุ์ ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษS.W.A.T.พร้อมระงับเหตุภัยรุนแรง Read More »