…น้ำท่วมทางหลวง เนื่องจากพายุโซนร้อน #โพดุล ทำให้การจราจรไม่สามารถสัญจรได้หลายจุด ⚠️⚠️