นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร ประธานกองทุน ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร และร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ ประธานมูลนิธิบัญชาเมฆ ที่รวมกันสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ …

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรรับมอบโดรน ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัย Read More »