เพชรบูรณ์ – สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีปรับปรุงบ้านให้กับสูงอายุและผู้พิการ ไม่มีผู้ดูแลประจำ ให้ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการดูแลรักษาตัวเอง วันที่ 15 ธันวาคม 2663 เวลา …

ตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ปรับปรุงบ้านให้กับสูงอายุและผู้พิการ Read More »