ผกก.สภ.สุ ไหงโก-ลก นำข้าราชการตำรวจ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ในเขต …

ตำรวจสุไหงโก-ลก ช่วยเหลือประชาชน บรรเทาโควิด-19 Read More »