ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เผย เน้นการกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ชัดเจน วันนี้ (2ก.ค.64) เวลา 13.00 …

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ติดตามโครงการแก้ไขหนี้สินตำรวจ Read More »