พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. ร่วมกับ จิตอาสา 904 จิตอาสาตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ชมรมฮักเขาใหญ่ …

ตำรวจทางหลวงโคราช ส่งมอบ “ถุงต่อชีวิต” ช่วยชาวบ้านในชุมชนที่กักตัว Read More »