เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารประชุมสัมนาและฝึกอบรม บช.ก. …

บิ๊กแจง จัดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถตำรวจไซเบอร์ Read More »