บช.ปส.เปิดปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี 64/9 DID ATTACK3 “สยบผีปันน้ำ” บุกค้นเป้าหมายเครือข่ายนักค้าทีมขนยาเสพติดภาคเหนือ พร้อมกัน 30 จุด ใน …

ปฏิบัติการ “สยบผีปันน้ำ”บช.ปส. บุกค้นเป้าหมายเครือข่ายนักค้ายาภาคเหนือพร้อมกัน 30 จุด ใน 4 จังหวัด Read More »