วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงในขณะนี้ และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้หลายโรงพยาบาลทั่วประเทศเกินขีดจำกัดในการรับผู้ป่วย …

เราจะไม่ทิ้งกัน “ปันรักษ์ ปันห่วงใย” จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ Read More »