เมื่อวันที่ (27 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม …

ผบช.ตำรวจไซเบอร์ นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด เข้าหารือ รมต.ดิจิทัลฯ เพิ่มขีดความสามารถ ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ Read More »