ตร.จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับ ผบช. รอง ผบช. ผบก. หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้ง ในวาระประจำปี 2563 ระหว่าง …

ตร.จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับ ผบช. รอง ผบช. ผบก. Read More »