เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราที่สูงขึ้น และเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ซึ่งรัฐบาลได้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว โดยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการ Work From Home …

ผบช.สอท. ร่วม ดีอีเอส ปราบ Fake News เตือนหยุดสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคม Read More »