วันนี้ (พุธ 21 ต.ค.63) ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ …

ผู้ช่วย ผบ.ตร.สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคล้ายวันพระราชสม Read More »