ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางเปิดความรู้สึกนิ่งเฉยไม่ได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เห็นชาวบ้านปากช่องเดือดร้อนตัดสินใจมอบพื้นที่อาคารเรียนกองสลากและโรงนอนภายในศูนย์ฝึกให้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย 160 เตียง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วประเทศที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสมรณะเพิ่มขึ้น จนภาครัฐได้พยายามวางมาตรการป้องกันและควบคุมในเรื่องต่างๆ ทั้งการเร่งหาเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่การแพร่ระบาด การวางระบบดูแลรักษาของสถานพยาบาล และการเพิ่มจำนวนเตียงและโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดนั้น …

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มอบพื้นที่ 2 อาคารเป็น รพ.สนามรักษาโควิด Read More »