ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ลงพื้นที่ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบจากฝั่งเมียน พร้อมสั่งการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยราษฏรแนวชายแดน วันนี้ 17 ธันวาคม 2564 พลตำรวจโทณัฐ …

ผบช.ตชด. ลงพื้นที่ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบจากฝั่งเมียน Read More »

พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำเมือง รุ่นที่ ๒ และนักศึกษาหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ ๔ …

พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. พร้อมคณะฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือ Read More »