ร่วมกันส่งกำลังใจให้แก่ นาย พร้อม เกิดโภคทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เยาวชนจากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิชาการ …

ส่งกำลังใจให้ยาวชนจากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิชาการ กีฬา ดนตรี และคุณธรรม ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2564 Read More »