​วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ …

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Read More »