ทดลองการตั้งจุดตรวจ ตามแนวทางของ ผบ.ตร.เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติ” ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับนายพลตำรวจทั่ว ประเทศ …

บช.น. เริ่มทดลองตั้งจุดตรวจ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติ Read More »