วันที่ 3  ตุลาคม 2563  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การทำ CPR และการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าอันโนมัติ …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ การฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอันโนมัติ Read More »