วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น …

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจผู้ให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ Read More »