จ.มุกดาหาร –  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเข้มคัดกรองโควิด –  19  คนต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด –  19  …

ตม.มุกดาหารเข้ม ตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 Read More »