ดร.หิมาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการรพ.สนามท่าเรือ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ-เอกชน ร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานในห้วง 2 เดือนที่ผ่านมา ของรพ.สนามท่าเรือคลองเตย วันนี้(27 ตุลาคม …

ดร.หิมาลัย และภาคีเครือข่าย ร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานรพ.สนามท่าเรือคลองเตย Read More »