ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายปรับกลยุทธ์ป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ ด้วยจัดตั้ง สายตรวจทางอากาศ “ร่มบินพารามอเตอร์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย” ขึ้นมาเพื่อเป็น การความช่วยเหลือ การสังเกตการณ์ วลา 16.00 …

ตร.เชียงราย จัดสายตรวจทางอากาศ ร่มบินพารามอเตอร์ เฝ้าระวังภัย Read More »