พล.ต.ต.ญาณพงศ์  โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …

ตร.เตือน วันวิสาขบูชาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น Read More »