วันนี้ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชน ตามมาตรการ “ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน หรือ CURFEW” Read More »