สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 700 อัตรา …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัคร ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลภายนอก Read More »