สมาคมแม่บ้านตำรวจ

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงในขณะนี้ และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้หลายโรงพยาบาลทั่วประเทศเกินขีดจำกัดในการรับผู้ป่วย …

เราจะไม่ทิ้งกัน “ปันรักษ์ ปันห่วงใย” จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ Read More »

ร่วมกันส่งกำลังใจให้แก่ นาย พร้อม เกิดโภคทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เยาวชนจากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิชาการ …

ส่งกำลังใจให้ยาวชนจากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิชาการ กีฬา ดนตรี และคุณธรรม ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2564 Read More »