สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2564 และพิธีเปิดตัว แอปพลิเคชัน “แทนใจ” แอปพลิเคชัน เพื่อดูแลระบบสวัสดิการต่างๆ รวมถึงข้อมูลเบื้องต้น …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2564 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “แทนใจ” เพื่อดูแลสวัสดิการตำรวจทั่วประเทศ Read More »