วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จัดการเสวนาและบรรยายพิเศษ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน Read More »