คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 5.2 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 …

ตำรวจนาจอมเทียน ตรวจเข้ม ห้ามดื่มสุราริมชายหาด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด Read More »