ผลการปฏิบัติการปราบปรามผู้โพสต์ข่าวปลอม / ข่าวบิดเบือน ชุดประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร. ) เนื่องด้วยสภาวะสังคมปัจจุบันภัยอันตรายจาก …

แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามผู้โพสต์ข่าว FAKE NEWS ชุดประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร. ) Read More »