นายกฯเปิดแผนปฏิบัติปราบปรามยาเสพติด 2565 ขอทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน เพื่อสังคม-ลูกหลานปลอดภัย ชี้ประมวลยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้ว ให้ทุกหน่วยศึกษาทำแผนที่ชัดเจนรองรับ เพื่อให้มีเครื่องมือมากขึ้น เชื่อทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อเวลา 13.00 …

นายกฯ เปิดแผนปฏิบัติปราบปรามยาเสพติด 2565 Read More »