ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าปิดประกาศสถานบริการ ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช ที่ …

เพชรบูรณ์ สั่งปิดร้าน ‘บางบา’ หลังปล่อยเยาวชนต่ำกว่า 20 เข้า Read More »