เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 ที่ฐานปฏิบัติการฐานปฏิบัติการ ฮาลา 1 และ ฮาลา 2 ต.อัยเยอร์เวง …

ผบ. ร้อย ตชด. 445 เบตง ตรวจเยี่ยมกำลังพลหลังน้ำท่วมฐานปฏิบัติการฮาลา Read More »