ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. เดินทางมาประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์และแผนการสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการบริหารจัดการวัคซีนให้แก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 21 พ.ค.64 เวลา 10.30 …

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ติดตามการสกัดกั้นต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง และการฉีดวัคซีนให้ตำรวจเชียงใหม่ Read More »