ผู้กำกับโรงพักหนองแซง สระบุรี ผุดโครงการ โคกหนอง นา แห่งน้ำใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนข้าราชการตำรวจ ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด …

“โคกหนอง นา แห่งน้ำใจ” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนข้าราชการตำรวจ โรงพักหนองแซง สระบุรี Read More »