โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อชิงทุนการศึกษา ด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 สำหรับผู้มีผลงานการแข่งขันระดับประเทศ โดยแบ่ง ทุนการแข่งขันเป็น 4 …

สมาคมแม่บ้านตำรวจ เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานความสามารถพิเศษ เพื่อชิงทุนการศึกษา Read More »