ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม วันนี้ (29 ธ.ค. …

ผบ.ตร. แถลงข่าวความร่วมมือติดตั้ง CCTV ทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามที่ทันสมัย Read More »