มว. จับมือ ตร. จัดพิธีแถลงข่าว “โครงการเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” ด้วยระบบมาตรวิทยา” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพันธกิจไปสู่ภาคสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจในเทคนิคและกระบวนการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตลอดจนการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อบังคับทางด้านกฎหมาย พร้อมส่งมอบ …

มว.- ตร. หนุนระบบมาตรวิทยาสร้างศักยภาพบังคับใช้กฎหมายผู้ขับขี่ “เมาแล้วขับ” Read More »