ผบก. ภ.จว.มุกดาหาร พร้อมโปรเมียว นส.ปาจรีย์ อนันต์นฤการ โปรสาวไทยช่วงพักการแข่งขันต่างประเทศมาเที่ยวพักผ่อน โปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นบ้านเกิด เลี้ยงอาหารและมอบทุนแก่เด็กด้อยโอกาสโรงเรียนโสดศึกษา ซึ่งเป็นเด็กพิการกว่า …

ผู้การมุกดาหาร พร้อมโปรเมียว ช่วงพักการแข่งขันเลี้ยงอาหาร มอบทุน แก่เด็กด้อยโอกาส Read More »