ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดฟังทางนี้ ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ย.63 ประเภทของใบสั่ง …

ใบสั่งแบบใหม่ ส่งไปรษณีย์ – ติดหน้ารถ จ่ายค่าปรับสะดวก Read More »