วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงอาคาร 1 …

สมาคมแม่บ้านตำรวจ “ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพประชาชน” จัดทำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Read More »