ในตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้จัดตั้งขึ้นมา มีข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีการดำเนินการสืบสวน ป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ …

ตำรวจไซเบอร์ จัดการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยี ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด Read More »