” HS10A ”  พระสัญญาณเรียกขานแห่งความปลื้มปิติยินดี และศูนย์รวมใจของวิทยุสมัครเล่นไทยทั้งชาติ เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไป ในวันที่ 4 …

รหัสเรียกขานใหม่ “HS10A” วิทยุสื่อสารใน “รัชกาลที่ ๑๐” Read More »