สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีเปิดอาคารฝึกยุทธวิธีตำรวจในร่ม Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center โครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครทูตอเมริกากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารแบบจำลองสถานการณ์ …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดอาคารฝึกยุทธวิธีตำรวจในร่ม Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center เสริมทักษะยุทธวิธีตำรวจ Read More »