โครงการ “ส่งน้องถึงโรงเรียน” หรือ “Police Share” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการช่วยรับส่งนักเรียนในในพื้นที่การจราจรขับขัน โดยให้กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นหน่วยนำร่องจัดรถจักรยานยนต์ รับส่งนักเรียนในระทางไม่เกิน …

“ส่งน้องถึงโรงเรียน” หรือ “Police Share” อำนวยความสะดวกพี่ประชาชน ในช่วงเปิดเทอมการจราจรหนาแน่น Read More »