ตำรวจ ปทส.ร่วมกับ องค์กร us fish and wildlife service หน่วยงานประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนปราบปรามการค้าสัตว์ข้ามชาติ โดยตรวจค้น 4 จุด จับผู้ต้องหาขบวนการเครือข่ายร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง”ลิงแสม” ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่ 3 …

จับผู้ต้องหาขบวนการเครือข่ายร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง”ลิงแสม” ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่ 3 Read More »