ตำรวจป่าตองจับแกงค์ “น้ำมะพร้าว” ข้อหาค้ามนุษย์

ตำรวจป่าตองจับแกงค์ “น้ำมะพร้าว” ข้อหาค้ามนุษย์